Start/Début

→ version française en bas

Aleedung

Zanter 2009 gouf an der Chamber hannert den zouenen Dieren vun der Institutiounskommissioun iwwer eng grondsätzlech Ännerung an Erneierung vun der lëtzebuergescher Verfassung diskutéiert, déi an hiren wesentlechen Zich nach aus der Mëtt vum 19. Joerhonnert staamt. Iwwer d’Noutwendegkeet vun esou enger fundamentaler Revisioun vun der Constitutioun gëtt et keen Zweiwel.

Vun Ufank un hunn mir als Lénk awer kritiséiert, datt esou eng fundamental Revisioun vun der Constitutioun vill méi en grouss ugeluechten ëffentlechen Debat bräicht, iwwer déi grondsätzlech Ausriichtung an déi wesentlech Froen vun enger Verfassung, déi den Usproch huet, op der Héicht vun den Entwécklungen an Erausfuerderungen vum 21. Joerhonnert ze sinn.

Dës grondsätzlech ëffentlech Debatt ass net gefouert ginn an d’Bierger konnten net un där wichteger Diskussioun deelhuelen. En flagranten Manque un Partizipatioun zeechnen d’Demarchen aus, déi zu deem Projet gefouert hunn, deen elo virgestallt gouf. Als Lénk hunn mer an der Chamberskommissioun d’Aarbechten suivéiert an och versicht anzegräifen, mee ëmmer sous réserve vun der Noutwendegkeet vun enger grousser ëffentlecher Debatt .

Och no den Neiwalen 2013, déi jo duerch eng demokratesch an institutionell Kris zustanen komm sinn, sollt den ëffentlechen Deel vun der Diskussioun sech op 4 Froen reduzéieren an vun deenen dunn och nach eng – no engem zweiwelhaften an onkloren Kompromëss mat der Kierch – zréckgezunn gouf.
Déi Lénk waren och déi eenzeg, déi an der Kommissioun weider Froen agereecht hunn, zu deenen d’Leit sech sollten ausdrécken: de Sozialstaat, d’Roll vum Staatschef, d’Trennung vu Kierch a Staat an d’informationnelt Selbstbestëmmungsrecht. All dës Froen goufen awer vu enger Majoritéit vun CSV, DP, LSAP a Gréng zeréckgewisen.

Elo gouf den Projet vun enger neier Verfassung publik gemeet.  Mär fannen, datt deen Entworf awer net den Uspréch vun eiser Zäit gerecht gëtt an net déi gesellschaftlech Avancéë duerstellt, déi esou een Text eigentlech misst hunn – wéi dat an der Geschicht vun Verfassungen jo och ganz oft de Fall war.
Mär fannen awer och, datt et mat der Kritik un deem Projet net duergeet. Mär hunn eis gesot, datt een d’Onzoulänglechkeet vun deem Projet am beschte kann doduerch beweisen, datt een en alternative Projet ausschafft. Deen keen Dogma ass, och keng ofgeschlossen an definitiv Wourecht. Mä en Bäitrag zu engem méi grondsätzlechen Debat iwwert d’Entwécklung vun eiser Gesellschaft – en Debat, dee mär fir dringend noutwendeg halen.
Duerfir also dësen alternative Projet, deen mer méiglechst breet wëllen diskutéieren an den Leit d’Méiglechkeet ginn, sech dorunner ze bedeelegen, hir Iddiën, Iwwerleeungen an Proposen mat an deen Text afléissen loossen, ier mer en am Hierscht als eegen Gesetzespropositioun an d’Chamber eraginn.


 

Introduction

Projet alternatifDepuis 2009, la Chambre des Députés discute dans le cadre cloisonné de la commission des Institutions d’une révision fondamentale de la Constitution luxembourgeoise, dont les principales orientations datent encore du 19ème siècle. Il n’y a pas de doute sur la nécessité d’une telle refonte.

Dès le début, déi Lénk a souligné la nécessité d’un large débat dans notre société sur l’orientation fondamentale et les questions cruciales d’une constitution, qui a l’ambition d’être à la hauteur des évolutions et des défis du 21ème siècle.

Ce débat public n’a pas eu lieu et les citoyen/nes étaient exclu-e-s de ces discussions importantes. Les démarches qui ont abouti à la présentation du projet de refonte constitutionnelle étaient marquées par un flagrant manque de participation citoyenne. déi Lénk a suivi et tenté d’enrichir les travaux parlementaires sous réserve de la tenue d’un véritable débat public.

Après les élections anticipées de 2013, que la crise démocratique et institutionnelle rendit nécessaire, le débat public fut réduit à quatre questions référendaires, dont une fut laissée tombée en cours de route suite à un compromis très douteux avec l’église catholique.
déi Lénk furent les seuls à proposer d’autres questions sur lesquelles les citoyen-ne-s devaient pouvoir s’exprimer, notamment à propos de l’Etat social, du rôle du Chef de l’Etat, de la séparation de l’Eglise et de l’Etat et de l’autodétermination informationelle. Ces propositions furent rejetées par le CSV, le DP, le LSAP et les Verts.

Le projet d’une nouvelle Constitution a été présenté. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas à la hauteur de son temps et qu’il ne contient pas les avancées sociétales qu’on aurait dû attendre d’une nouvelle constitution – et dont d’autres révisions fondamentales dans l’histoire des pays font preuves.
Nous ne nous limitons pas à critiquer le projet. Nous sommes d’avis qu’il faut démontrer les insuffisances en présentant un projet alternatif, qui n’est ni dogme ni vérité absolue, mais une contribution à un débat fondamental sur l’orientation et le développement de notre société. Un débat qui fait cruellement défaut.
C’est la raison de cette proposition, que nous aimerions discuter le plus largement possible et à laquelle chaque citoyen-ne-e est invité-e à contribuer par ses idées, suggestions et propositions avant que nous ne l’introduisions à la Chambre des Députés comme proposition de loi.